ตารางธาตุ

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
Don't like ads? No problem! You're still welcome to use the site. If you find it especially useful, please consider making a $1 monthly donation. If this works out, we'll get rid of ads for everyone. I donated; hide this message.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 แฮโลเจน 18
1 1 H ไฮโดรเจน 1.0081 # อะตอม สัญลักษณ์ ชื่อ น้ำหนักอะตอม


C แข็ง
Hg เหลว
H ก๊าซ
Rf ไม่ทราบ
โลหะ ธาตุกึ่งโลหะ อโลหะ
โลหะแอลคาไล โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ แลนทาไนด โลหะทรานซิชัน โลหะหลังทรานซิชัน อโลหะ ก๊าซมีตระกูล
แอกทิไนด
เคลวิน
°เซลเซียส
°ฟาเรนไฮต์
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α การสลายตัวอัลฟา β− การสลายตัวเบต้า
p การแพร่โปรตอน β+ Positron emission
n การแพร่นิวตรอน K+ การรับอิเล็กตรอน
SF การแบ่งตัวเกิดเอง   เสถียร
2 He ฮีเลียม 4.00262 K
2 3 Li ลิเทียม 6.942
1
4 Be เบริลเลียม 9.01222
2
5 B โบรอน 10.812
3
6 C คาร์บอน 12.0112
4
7 N ไนโตรเจน 14.0072
5
8 O ออกซิเจน 15.9992
6
9 F ฟลูออรีน 18.9982
7
10 Ne นีออน 20.1802
8
K
L
3 11 Na โซเดียม 22.9902
8
1
12 Mg แมกนีเซียม 24.3052
8
2
13 Al อะลูมิเนียม 26.9822
8
3
14 Si ซิลิคอน 28.0852
8
4
15 P ฟอสฟอรัส 30.9742
8
5
16 S กำมะถัน 32.062
8
6
17 Cl คลอรีน 35.452
8
7
18 Ar อาร์กอน 39.9482
8
8
K
L
M
4 19 K โพแทสเซียม 39.0982
8
8
1
20 Ca แคลเซียม 40.0782
8
8
2
21 Sc สแกนเดียม 44.9562
8
9
2
22 Ti ไทเทเนียม 47.8672
8
10
2
23 V วาเนเดียม 50.9422
8
11
2
24 Cr โครเมียม 51.9962
8
13
1
25 Mn แมงกานีส 54.9382
8
13
2
26 Fe เหล็ก 55.8452
8
14
2
27 Co โคบอลต์ 58.9332
8
15
2
28 Ni นิกเกิล 58.6932
8
16
2
29 Cu ทองแดง 63.5462
8
18
1
30 Zn สังกะสี 65.382
8
18
2
31 Ga แกลเลียม 69.7232
8
18
3
32 Ge เจอร์เมเนียม 72.6302
8
18
4
33 As สารหนู 74.9222
8
18
5
34 Se ซีลีเนียม 78.9712
8
18
6
35 Br โบรมีน 79.9042
8
18
7
36 Kr คริปทอน 83.7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb รูบิเดียม 85.4682
8
18
8
1
38 Sr สตรอนเชียม 87.622
8
18
8
2
39 Y อิตเทรียม 88.9062
8
18
9
2
40 Zr เซอร์โคเนียม 91.2242
8
18
10
2
41 Nb ไนโอเบียม 92.9062
8
18
12
1
42 Mo โมลิบดีนัม 95.952
8
18
13
1
43 Tc เทคนีเชียม (98)2
8
18
13
2
44 Ru รูทีเนียม 101.072
8
18
15
1
45 Rh โรเดียม 102.912
8
18
16
1
46 Pd แพลเลเดียม 106.422
8
18
18
47 Ag เงิน 107.872
8
18
18
1
48 Cd แคดเมียม 112.412
8
18
18
2
49 In อินเดียม 114.822
8
18
18
3
50 Sn ดีบุก 118.712
8
18
18
4
51 Sb พลวง 121.762
8
18
18
5
52 Te เทลลูเรียม 127.602
8
18
18
6
53 I ไอโอดีน 126.902
8
18
18
7
54 Xe ซีนอน 131.292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs ซีเซียม 132.912
8
18
18
8
1
56 Ba แบเรียม 137.332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf แฮฟเนียม 178.492
8
18
32
10
2
73 Ta แทนทาลัม 180.952
8
18
32
11
2
74 W ทังสเตน 183.842
8
18
32
12
2
75 Re รีเนียม 186.212
8
18
32
13
2
76 Os ออสเมียม 190.232
8
18
32
14
2
77 Ir อิริเดียม 192.222
8
18
32
15
2
78 Pt แพลทินัม 195.082
8
18
32
17
1
79 Au ทองคำ 196.972
8
18
32
18
1
80 Hg ปรอท 200.592
8
18
32
18
2
81 Tl แทลเลียม 204.382
8
18
32
18
3
82 Pb ตะกั่ว 207.22
8
18
32
18
4
83 Bi บิสมัท 208.982
8
18
32
18
5
84 Po พอโลเนียม (209)2
8
18
32
18
6
85 At แอสทาทีน (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn เรดอน (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr แฟรนเซียม (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra เรเดียม (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf รัทเทอร์ฟอร์เดียม (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db ดุบเนียม (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg ซีบอร์เกียม (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh โบห์เรียม (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs ฮัสเซียม (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt ไมต์เนเรียม (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds ดาร์มสตัดเทียม (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg เรินต์เกเนียม (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn โคเปอร์นิเซียม (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl ฟลีโรเวียม (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv ลิเวอร์มอเรียม (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
สำหรับธาตุที่ไม่มีไอโซโทปที่คงที่ เลขบอกมวลของไอโซโทปที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวที่สุดแสดงอยู่ในวงเล็บ
57 La แลนทานัม 138.912
8
18
18
9
2
58 Ce ซีเรียม 140.122
8
18
19
9
2
59 Pr เพรซีโอดิเมียม 140.912
8
18
21
8
2
60 Nd นีโอดิเมียม 144.242
8
18
22
8
2
61 Pm โพรมีเทียม (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm ซาแมเรียม 150.362
8
18
24
8
2
63 Eu ยูโรเพียม 151.962
8
18
25
8
2
64 Gd แกโดลิเนียม 157.252
8
18
25
9
2
65 Tb เทอร์เบียม 158.932
8
18
27
8
2
66 Dy ดิสโพรเซียม 162.502
8
18
28
8
2
67 Ho โฮลเมียม 164.932
8
18
29
8
2
68 Er เออร์เบียม 167.262
8
18
30
8
2
69 Tm ทูเลียม 168.932
8
18
31
8
2
70 Yb อิตเทอร์เบียม 173.052
8
18
32
8
2
71 Lu ลูทีเทียม 174.972
8
18
32
9
2
89 Ac แอกทิเนียม (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th ทอเรียม 232.042
8
18
32
18
10
2
91 Pa โพรแทกทิเนียม 231.042
8
18
32
20
9
2
92 U ยูเรเนียม 238.032
8
18
32
21
9
2
93 Np เนปทูเนียม (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu พลูโทเนียม (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am อะเมริเซียม (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm คูเรียม (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk เบอร์คีเลียม (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf แคลิฟอร์เนียม (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es ไอน์สไตเนียม (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm เฟอร์เมียม (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md เมนเดลีเวียม (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No โนเบเลียม (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr ลอว์เรนเซียม (266)2
8
18
32
32
8
3

วิกิพีเดีย - - ตารางธาตุ

ตารางธาตุ Chemical Element Loading…