Układ Okresowy Pierwiastków

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
Don't like ads? No problem! You're still welcome to use the site. If you find it especially useful, please consider making a $1 monthly donation. If this works out, we'll get rid of ads for everyone. I donated; hide this message.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Halogeny 18
1 1 H Wodór 1,0081 Atomic # Symbol Nazwa Weight


C Ciało stałe
Hg Ciecze
H Gaz
Rf Nieznane
Metale Półmetale Niemetale
Metale alkaliczne Metale ziem alkalicznych Lantanowce Metale przejściowe Metale bloku p Niemetale Gazy szlachetne
Aktynowce
Kelwin
°Celsjusza
°Fahrenheita
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Rozpad alfa β− Rozpad beta
p Emisja protonu β+ Rozpad beta plus
n Emisja neutronu K+ Wychwyt elektronu
SF Samorzutne rozszczepienie   Stabilny
2 He Hel 4,00262 K
2 3 Li Lit 6,942
1
4 Be Beryl 9,01222
2
5 B Bor 10,812
3
6 C Węgiel 12,0112
4
7 N Azot 14,0072
5
8 O Tlen 15,9992
6
9 F Fluor 18,9982
7
10 Ne Neon 20,1802
8
K
L
3 11 Na Sód 22,9902
8
1
12 Mg Magnez 24,3052
8
2
13 Al Glin 26,9822
8
3
14 Si Krzem 28,0852
8
4
15 P Fosfor 30,9742
8
5
16 S Siarka 32,062
8
6
17 Cl Chlor 35,452
8
7
18 Ar Argon 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Potas 39,0982
8
8
1
20 Ca Wapń 40,0782
8
8
2
21 Sc Skand 44,9562
8
9
2
22 Ti Tytan 47,8672
8
10
2
23 V Wanad 50,9422
8
11
2
24 Cr Chrom 51,9962
8
13
1
25 Mn Mangan 54,9382
8
13
2
26 Fe Żelazo 55,8452
8
14
2
27 Co Kobalt 58,9332
8
15
2
28 Ni Nikiel 58,6932
8
16
2
29 Cu Miedź 63,5462
8
18
1
30 Zn Cynk 65,382
8
18
2
31 Ga Gal 69,7232
8
18
3
32 Ge German 72,6302
8
18
4
33 As Arsen 74,9222
8
18
5
34 Se Selen 78,9712
8
18
6
35 Br Brom 79,9042
8
18
7
36 Kr Krypton 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubid 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Stront 87,622
8
18
8
2
39 Y Itr 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Cyrkon 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niob 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Molibden 95,952
8
18
13
1
43 Tc Technet (98)2
8
18
13
2
44 Ru Ruten 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rod 102,912
8
18
16
1
46 Pd Pallad 106,422
8
18
18
47 Ag Srebro 107,872
8
18
18
1
48 Cd Kadm 112,412
8
18
18
2
49 In Ind 114,822
8
18
18
3
50 Sn Cyna 118,712
8
18
18
4
51 Sb Antymon 121,762
8
18
18
5
52 Te Tellur 127,602
8
18
18
6
53 I Jod 126,902
8
18
18
7
54 Xe Ksenon 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Cez 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Bar 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafn 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantal 180,952
8
18
32
11
2
74 W Wolfram 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Ren 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Osm 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Iryd 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Platyna 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Złoto 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Rtęć 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Tal 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Ołów 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bizmut 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Polon (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astat (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radon (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Frans (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Rad (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rutherford (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubn (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Seaborg (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Bohr (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Has (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitner (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmsztadt (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Roentgen (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Copernicium (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovium (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermorium (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Dla pierwiastków nie posiadających stabilnych izotopów podano w nawiasach liczbę masową izotopu o najdłuższym czasie połowicznego rozkładu.
57 La Lantan 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Cer 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Prazeodym 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Neodym 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Promet (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samar 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Europ 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Gadolin 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terb 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Dysproz 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Holm 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Erb 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Tul 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Iterb 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Lutet 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Aktyn (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Tor 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protaktyn 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Uran 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptun (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Pluton (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Ameryk (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Kiur (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berkel (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Kaliforn (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einstein (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Ferm (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendelew (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobel (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lorens (266)2
8
18
32
32
8
3

Wikipedia - - Układ Okresowy

Układ Okresowy Chemical Element Loading…