Περιοδικός Πίνακας Χημικών Στοιχείων

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Pnictogens 16 Chalcogens 17 Αλογόνα 18
1 1 H Υδρογόνο 1,0081 Atomic Sym Όνομα Weight


C Στερεά
Hg Υγρά
H Αέρια
Rf Άγνωστα
Μέταλλα Μεταλλοειδή Αμέταλλα
Αλκάλια Αλκαλικές γαίες Λανθανίδες Στοιχεία μετάπτωσης Στοιχεία μετάπτωσης Άλλα Αμέταλλα Ευγενή Αέρια
Ακτινίδες
Κέλβιν
°Κελσίου
°Φαρενάιτ
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Διάσπαση άλφα β− Διάσπαση βήτα
p Εκπομπή πρωτονίων β+ Εκπομπή ποζιτρονίου
n Εκπομπή νετρονίων K+ Σύλληψη ηλεκτρονίου
SF Αυθόρμητη σχάση   Σταθερό
2 He Ήλιο 4,00262 K
2 3 Li Λίθιο 6,942
1
4 Be Βηρύλλιο 9,01222
2
5 B Βόριο 10,812
3
6 C Άνθρακας 12,0112
4
7 N Άζωτο 14,0072
5
8 O Οξυγόνο 15,9992
6
9 F Φθόριο 18,9982
7
10 Ne Νέον 20,1802
8
K
L
3 11 Na Νάτριο 22,9902
8
1
12 Mg Μαγνήσιο 24,3052
8
2
13 Al Αργίλιο 26,9822
8
3
14 Si Πυρίτιο 28,0852
8
4
15 P Φωσφόρος 30,9742
8
5
16 S Θείο 32,062
8
6
17 Cl Χλώριο 35,452
8
7
18 Ar Αργό 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Κάλιο 39,0982
8
8
1
20 Ca Ασβέστιο 40,0782
8
8
2
21 Sc Σκάνδιο 44,9562
8
9
2
22 Ti Τιτάνιο 47,8672
8
10
2
23 V Βανάδιο 50,9422
8
11
2
24 Cr Χρώμιο 51,9962
8
13
1
25 Mn Μαγγάνιο 54,9382
8
13
2
26 Fe Σίδηρος 55,8452
8
14
2
27 Co Κοβάλτιο 58,9332
8
15
2
28 Ni Νικέλιο 58,6932
8
16
2
29 Cu Χαλκός 63,5462
8
18
1
30 Zn Ψευδάργυρος 65,382
8
18
2
31 Ga Γάλλιο 69,7232
8
18
3
32 Ge Γερμάνιο 72,6302
8
18
4
33 As Αρσενικό 74,9222
8
18
5
34 Se Σελήνιο 78,9712
8
18
6
35 Br Βρώμιο 79,9042
8
18
7
36 Kr Κρυπτό 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Ρουβίδιο 85,4682
8
18
8
1
38 Sr Στρόντιο 87,622
8
18
8
2
39 Y Ύττριο 88,9062
8
18
9
2
40 Zr Ζιρκόνιο 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Νιόβιο 92,9062
8
18
12
1
42 Mo Μολυβδαίνιο 95,952
8
18
13
1
43 Tc Τεχνήτιο (98)2
8
18
13
2
44 Ru Ρουθήνιο 101,072
8
18
15
1
45 Rh Ρόδιο 102,912
8
18
16
1
46 Pd Παλλάδιο 106,422
8
18
18
47 Ag Άργυρος 107,872
8
18
18
1
48 Cd Κάδμιο 112,412
8
18
18
2
49 In Ίνδιο 114,822
8
18
18
3
50 Sn Κασσίτερος 118,712
8
18
18
4
51 Sb Αντιμόνιο 121,762
8
18
18
5
52 Te Τελλούριο 127,602
8
18
18
6
53 I Ιώδιο 126,902
8
18
18
7
54 Xe Ξένο 131,292
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Καίσιο 132,912
8
18
18
8
1
56 Ba Βάριο 137,332
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Άφνιο 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Ταντάλιο 180,952
8
18
32
11
2
74 W Βολφράμιο 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Ρήνιο 186,212
8
18
32
13
2
76 Os Όσμιο 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Ιρίδιο 192,222
8
18
32
15
2
78 Pt Λευκόχρυσος 195,082
8
18
32
17
1
79 Au Χρυσός 196,972
8
18
32
18
1
80 Hg Υδράργυρος 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Θάλλιο 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Μόλυβδος 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Βισμούθιο 208,982
8
18
32
18
5
84 Po Πολώνιο (209)2
8
18
32
18
6
85 At Άστατο (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Ραδόνιο (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Φράγκιο (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Ράδιο (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Ραδερφόρντιο (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Ντούμπνιο (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Σιμπόργκιο (269)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Μπόριο (270)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Χάσιο (277)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Μαϊτνέριο (278)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Νταρμστάντιο (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Ρεντγκένιο (282)2
8
18
32
32
17
2
112 Cn Κοπερνίκιο (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Νιχόνιο (286)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Φλερόβιο (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Μοσκόβιο (290)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Λιβερμόριο (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Τενέσιο (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Ογκανέσσιο (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Για στοιχεία που δεν έχουν σταθερά ισότοπα, ο μαζικός αριθμός του ισοτόπου με το μεγαλύτερο χρόνο υποδιπλασιασμού βρίσκεται σε παρενθέσεις.
57 La Λανθάνιο 138,912
8
18
18
9
2
58 Ce Δημήτριο 140,122
8
18
19
9
2
59 Pr Πρασεοδύμιο 140,912
8
18
21
8
2
60 Nd Νεοδύμιο 144,242
8
18
22
8
2
61 Pm Προμήθειο (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Σαμάριο 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Ευρώπιο 151,962
8
18
25
8
2
64 Gd Γαδολίνιο 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Τέρβιο 158,932
8
18
27
8
2
66 Dy Δυσπρόσιο 162,502
8
18
28
8
2
67 Ho Όλμιο 164,932
8
18
29
8
2
68 Er Έρβιο 167,262
8
18
30
8
2
69 Tm Θούλιο 168,932
8
18
31
8
2
70 Yb Υττέρβιο 173,052
8
18
32
8
2
71 Lu Λουτήτιο 174,972
8
18
32
9
2
89 Ac Ακτίνιο (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Θόριο 232,042
8
18
32
18
10
2
91 Pa Πρωτακτίνιο 231,042
8
18
32
20
9
2
92 U Ουράνιο 238,032
8
18
32
21
9
2
93 Np Ποσειδώνιο (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Πλουτώνιο (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Αμερίκιο (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Κιούριο (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Μπερκέλιο (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Καλιφόρνιο (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Αϊνσταΐνιο (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Φέρμιο (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Μεντελέβιο (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Νομπέλιο (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Λωρένσιο (266)2
8
18
32
32
8
3
Ptable® is a registered trademark of Michael Dayah

Βικιπαίδεια - - Περιοδικός Πίνακας

Περιοδικός Πίνακας Chemical Element Loading…