ตารางธาตุ

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 H ไฮโดรเจน 1.0081 # อะตอม สัญลักษณ์ ชื่อ น้ำหนักอะตอม


C แข็ง
Hg เหลว
H ก๊าซ
Rf ไม่ทราบ
โลหะ อโลหะ
โลหะแอลคาไล โลหะแอลคาไลน์เอิร์ธ แลนทาไนด โลหะทรานซิชัน โลหะหลังทรานซิชัน ธาตุกึ่งโลหะ อโลหะ แฮโลเจน ก๊าซมีตระกูล
แอกทิไนด
เคลวิน
°เซลเซียส
°ฟาเรนไฮต์
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α การสลายตัวอัลฟา β− การสลายตัวเบต้า
p การแพร่โปรตอน β+ Positron emission
n การแพร่นิวตรอน K+ การรับอิเล็กตรอน
SF การแบ่งตัวเกิดเอง   เสถียร
2 He ฮีเลียม 4.0026022 K
2 3 Li ลิเทียม 6.942
1
4 Be เบริลเลียม 9.0121822
2
5 B โบรอน 10.812
3
6 C คาร์บอน 12.0112
4
7 N ไนโตรเจน 14.0072
5
8 O ออกซิเจน 15.9992
6
9 F ฟลูออรีน 18.99840322
7
10 Ne นีออน 20.17972
8
K
L
3 11 Na โซเดียม 22.989769282
8
1
12 Mg แมกนีเซียม 24.3052
8
2
13 Al อะลูมิเนียม 26.98153862
8
3
14 Si ซิลิคอน 28.0852
8
4
15 P ฟอสฟอรัส 30.9737622
8
5
16 S กำมะถัน 32.062
8
6
17 Cl คลอรีน 35.452
8
7
18 Ar อาร์กอน 39.9482
8
8
K
L
M
4 19 K โพแทสเซียม 39.09832
8
8
1
20 Ca แคลเซียม 40.0782
8
8
2
21 Sc สแกนเดียม 44.9559122
8
9
2
22 Ti ไทเทเนียม 47.8672
8
10
2
23 V วาเนเดียม 50.94152
8
11
2
24 Cr โครเมียม 51.99612
8
13
1
25 Mn แมงกานีส 54.9380452
8
13
2
26 Fe เหล็ก 55.8452
8
14
2
27 Co โคบอลต์ 58.9331952
8
15
2
28 Ni นิกเกิล 58.69342
8
16
2
29 Cu ทองแดง 63.5462
8
18
1
30 Zn สังกะสี 65.382
8
18
2
31 Ga แกลเลียม 69.7232
8
18
3
32 Ge เจอร์เมเนียม 72.632
8
18
4
33 As สารหนู 74.921602
8
18
5
34 Se ซีลีเนียม 78.962
8
18
6
35 Br โบรมีน 79.9042
8
18
7
36 Kr คริปทอน 83.7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb รูบิเดียม 85.46782
8
18
8
1
38 Sr สตรอนเชียม 87.622
8
18
8
2
39 Y อิตเทรียม 88.905852
8
18
9
2
40 Zr เซอร์โคเนียม 91.2242
8
18
10
2
41 Nb ไนโอเบียม 92.906382
8
18
12
1
42 Mo โมลิบดีนัม 95.962
8
18
13
1
43 Tc เทคนีเชียม (98)2
8
18
13
2
44 Ru รูทีเนียม 101.072
8
18
15
1
45 Rh โรเดียม 102.905502
8
18
16
1
46 Pd แพลเลเดียม 106.422
8
18
18
47 Ag เงิน 107.86822
8
18
18
1
48 Cd แคดเมียม 112.4112
8
18
18
2
49 In อินเดียม 114.8182
8
18
18
3
50 Sn ดีบุก 118.7102
8
18
18
4
51 Sb พลวง 121.7602
8
18
18
5
52 Te เทลลูเรียม 127.602
8
18
18
6
53 I ไอโอดีน 126.904472
8
18
18
7
54 Xe ซีนอน 131.2932
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs ซีเซียม 132.90545192
8
18
18
8
1
56 Ba แบเรียม 137.3272
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf แฮฟเนียม 178.492
8
18
32
10
2
73 Ta แทนทาลัม 180.947882
8
18
32
11
2
74 W ทังสเตน 183.842
8
18
32
12
2
75 Re รีเนียม 186.2072
8
18
32
13
2
76 Os ออสเมียม 190.232
8
18
32
14
2
77 Ir อิริเดียม 192.2172
8
18
32
15
2
78 Pt แพลทินัม 195.0842
8
18
32
17
1
79 Au ทองคำ 196.9665692
8
18
32
18
1
80 Hg ปรอท 200.592
8
18
32
18
2
81 Tl แทลเลียม 204.382
8
18
32
18
3
82 Pb ตะกั่ว 207.22
8
18
32
18
4
83 Bi บิสมัท 208.980402
8
18
32
18
5
84 Po พอโลเนียม (209)2
8
18
32
18
6
85 At แอสทาทีน (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn เรดอน (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr แฟรนเซียม (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra เรเดียม (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf รัทเทอร์ฟอร์เดียม (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db ดุบเนียม (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg ซีบอร์เกียม (271)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh โบห์เรียม (272)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs ฮัสเซียม (270)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt ไมต์เนเรียม (276)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds ดาร์มสตัดเทียม (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg เรินต์เกเนียม (280)2
8
18
32
32
18
1
112 Cn โคเปอร์นิเซียม (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (284)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl ฟลีโรเวียม (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (288)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv ลิเวอร์มอเรียม (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
สำหรับธาตุที่ไม่มีไอโซโทปที่คงที่ เลขบอกมวลของไอโซโทปที่มีค่าครึ่งชีวิตยาวที่สุดแสดงอยู่ในวงเล็บ
57 La แลนทานัม 138.905472
8
18
18
9
2
58 Ce ซีเรียม 140.1162
8
18
19
9
2
59 Pr เพรซีโอดิเมียม 140.907652
8
18
21
8
2
60 Nd นีโอดิเมียม 144.2422
8
18
22
8
2
61 Pm โพรมีเทียม (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm ซาแมเรียม 150.362
8
18
24
8
2
63 Eu ยูโรเพียม 151.9642
8
18
25
8
2
64 Gd แกโดลิเนียม 157.252
8
18
25
9
2
65 Tb เทอร์เบียม 158.925352
8
18
27
8
2
66 Dy ดิสโพรเซียม 162.5002
8
18
28
8
2
67 Ho โฮลเมียม 164.930322
8
18
29
8
2
68 Er เออร์เบียม 167.2592
8
18
30
8
2
69 Tm ทูเลียม 168.934212
8
18
31
8
2
70 Yb อิตเทอร์เบียม 173.0542
8
18
32
8
2
71 Lu ลูทีเทียม 174.96682
8
18
32
9
2
89 Ac แอกทิเนียม (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th ทอเรียม 232.038062
8
18
32
18
10
2
91 Pa โพรแทกทิเนียม 231.035882
8
18
32
20
9
2
92 U ยูเรเนียม 238.028912
8
18
32
21
9
2
93 Np เนปทูเนียม (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu พลูโทเนียม (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am อะเมริเซียม (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm คูเรียม (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk เบอร์คีเลียม (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf แคลิฟอร์เนียม (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es ไอน์สไตเนียม (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm เฟอร์เมียม (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md เมนเดลีเวียม (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No โนเบเลียม (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr ลอว์เรนเซียม (262)2
8
18
32
32
8
3

วิกิพีเดีย - - ตารางธาตุ

ตารางธาตุ Chemical Element Loading…