Układ Okresowy Pierwiastków

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 H Wodór 1,0081 Atomic # Symbol Nazwa Weight


C Ciało stałe
Hg Ciecze
H Gaz
Rf Nieznane
Metale Niemetale
Metale alkaliczne Metale ziem alkalicznych Lantanowce Metale przejściowe Metale bloku p Półmetale Niemetale Halogeny Gazy szlachetne
Aktynowce
Kelwin
°Celsjusza
°Fahrenheita
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Rozpad alfa β− Rozpad beta
p Emisja protonu β+ Rozpad beta plus
n Emisja neutronu K+ Wychwyt elektronu
SF Samorzutne rozszczepienie   Stabilny
2 He Hel 4,0026022 K
2 3 Li Lit 6,942
1
4 Be Beryl 9,0121822
2
5 B Bor 10,812
3
6 C Węgiel 12,0112
4
7 N Azot 14,0072
5
8 O Tlen 15,9992
6
9 F Fluor 18,99840322
7
10 Ne Neon 20,17972
8
K
L
3 11 Na Sód 22,989769282
8
1
12 Mg Magnez 24,3052
8
2
13 Al Glin 26,98153862
8
3
14 Si Krzem 28,0852
8
4
15 P Fosfor 30,9737622
8
5
16 S Siarka 32,062
8
6
17 Cl Chlor 35,452
8
7
18 Ar Argon 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Potas 39,09832
8
8
1
20 Ca Wapń 40,0782
8
8
2
21 Sc Skand 44,9559122
8
9
2
22 Ti Tytan 47,8672
8
10
2
23 V Wanad 50,94152
8
11
2
24 Cr Chrom 51,99612
8
13
1
25 Mn Mangan 54,9380452
8
13
2
26 Fe Żelazo 55,8452
8
14
2
27 Co Kobalt 58,9331952
8
15
2
28 Ni Nikiel 58,69342
8
16
2
29 Cu Miedź 63,5462
8
18
1
30 Zn Cynk 65,382
8
18
2
31 Ga Gal 69,7232
8
18
3
32 Ge German 72,632
8
18
4
33 As Arsen 74,921602
8
18
5
34 Se Selen 78,962
8
18
6
35 Br Brom 79,9042
8
18
7
36 Kr Krypton 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubid 85,46782
8
18
8
1
38 Sr Stront 87,622
8
18
8
2
39 Y Itr 88,905852
8
18
9
2
40 Zr Cyrkon 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niob 92,906382
8
18
12
1
42 Mo Molibden 95,962
8
18
13
1
43 Tc Technet (98)2
8
18
13
2
44 Ru Ruten 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rod 102,905502
8
18
16
1
46 Pd Pallad 106,422
8
18
18
47 Ag Srebro 107,86822
8
18
18
1
48 Cd Kadm 112,4112
8
18
18
2
49 In Ind 114,8182
8
18
18
3
50 Sn Cyna 118,7102
8
18
18
4
51 Sb Antymon 121,7602
8
18
18
5
52 Te Tellur 127,602
8
18
18
6
53 I Jod 126,904472
8
18
18
7
54 Xe Ksenon 131,2932
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Cez 132,90545192
8
18
18
8
1
56 Ba Bar 137,3272
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafn 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantal 180,947882
8
18
32
11
2
74 W Wolfram 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Ren 186,2072
8
18
32
13
2
76 Os Osm 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Iryd 192,2172
8
18
32
15
2
78 Pt Platyna 195,0842
8
18
32
17
1
79 Au Złoto 196,9665692
8
18
32
18
1
80 Hg Rtęć 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Tal 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Ołów 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bizmut 208,980402
8
18
32
18
5
84 Po Polon (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astat (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radon (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Frans (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Rad (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Rutherford (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubn (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Seaborg (271)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Bohr (272)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Has (270)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitner (276)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmsztadt (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Roentgen (280)2
8
18
32
32
18
1
112 Cn Copernicium (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (284)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovium (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (288)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermorium (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Dla pierwiastków nie posiadających stabilnych izotopów podano w nawiasach liczbę masową izotopu o najdłuższym czasie połowicznego rozkładu.
57 La Lantan 138,905472
8
18
18
9
2
58 Ce Cer 140,1162
8
18
19
9
2
59 Pr Prazeodym 140,907652
8
18
21
8
2
60 Nd Neodym 144,2422
8
18
22
8
2
61 Pm Promet (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samar 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Europ 151,9642
8
18
25
8
2
64 Gd Gadolin 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terb 158,925352
8
18
27
8
2
66 Dy Dysproz 162,5002
8
18
28
8
2
67 Ho Holm 164,930322
8
18
29
8
2
68 Er Erb 167,2592
8
18
30
8
2
69 Tm Tul 168,934212
8
18
31
8
2
70 Yb Iterb 173,0542
8
18
32
8
2
71 Lu Lutet 174,96682
8
18
32
9
2
89 Ac Aktyn (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Tor 232,038062
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protaktyn 231,035882
8
18
32
20
9
2
92 U Uran 238,028912
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptun (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Pluton (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Ameryk (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Kiur (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berkel (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Kaliforn (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Einstein (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Ferm (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendelew (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobel (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lorens (262)2
8
18
32
32
8
3

Wikipedia - - Układ Okresowy

Układ Okresowy Chemical Element Loading…