Periodni Sustav Elemenata

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 H Vodik 1,0081 Atomic # Symbol Name Weight


C Krutine
Hg Tekućine
H Plin
Rf Unknown
Metals Nemetali
Alkalijski metali Zemnoalkalijski metali Lantanoidi Prijelazni metali Slabi metali Polumetali Other nonmetals Halogeni elementi Plemeniti plinovi
Aktinoidi
Kelvin
°Celsius
°Fahrenheit
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Alpha decay β− Beta decay
p Proton emission β+ Positron emission
n Neutron emission K+ Electron capture
SF Spontaneous fission   Stable
2 He Helij 4,0026022 K
2 3 Li Litij 6,942
1
4 Be Berilij 9,0121822
2
5 B Bor 10,812
3
6 C Ugljik 12,0112
4
7 N Dušik 14,0072
5
8 O Kisik 15,9992
6
9 F Fluor 18,99840322
7
10 Ne Neon 20,17972
8
K
L
3 11 Na Natrij 22,989769282
8
1
12 Mg Magnezij 24,3052
8
2
13 Al Aluminij 26,98153862
8
3
14 Si Silicij 28,0852
8
4
15 P Fosfor 30,9737622
8
5
16 S Sumpor 32,062
8
6
17 Cl Klor 35,452
8
7
18 Ar Argon 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Kalij 39,09832
8
8
1
20 Ca Kalcij 40,0782
8
8
2
21 Sc Skandij 44,9559122
8
9
2
22 Ti Titanij 47,8672
8
10
2
23 V Vanadij 50,94152
8
11
2
24 Cr Krom 51,99612
8
13
1
25 Mn Mangan 54,9380452
8
13
2
26 Fe Željezo 55,8452
8
14
2
27 Co Kobalt 58,9331952
8
15
2
28 Ni Nikal 58,69342
8
16
2
29 Cu Bakar 63,5462
8
18
1
30 Zn Cink 65,382
8
18
2
31 Ga Galij 69,7232
8
18
3
32 Ge Germanij 72,632
8
18
4
33 As Arsen 74,921602
8
18
5
34 Se Selenij 78,962
8
18
6
35 Br Brom 79,9042
8
18
7
36 Kr Kripton 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Rubidij 85,46782
8
18
8
1
38 Sr Stroncij 87,622
8
18
8
2
39 Y Itrij 88,905852
8
18
9
2
40 Zr Cirkonij 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Niobij 92,906382
8
18
12
1
42 Mo Molibden 95,962
8
18
13
1
43 Tc Tehnecij (98)2
8
18
13
2
44 Ru Rutenij 101,072
8
18
15
1
45 Rh Rodij 102,905502
8
18
16
1
46 Pd Paladij 106,422
8
18
18
47 Ag Srebro 107,86822
8
18
18
1
48 Cd Kadmij 112,4112
8
18
18
2
49 In Indij 114,8182
8
18
18
3
50 Sn Kositar 118,7102
8
18
18
4
51 Sb Antimon 121,7602
8
18
18
5
52 Te Telurij 127,602
8
18
18
6
53 I Jod 126,904472
8
18
18
7
54 Xe Ksenon 131,2932
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Cezij 132,90545192
8
18
18
8
1
56 Ba Barij 137,3272
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Hafnij 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Tantal 180,947882
8
18
32
11
2
74 W Volfram 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Renij 186,2072
8
18
32
13
2
76 Os Osmij 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Iridij 192,2172
8
18
32
15
2
78 Pt Platina 195,0842
8
18
32
17
1
79 Au Zlato 196,9665692
8
18
32
18
1
80 Hg Živa 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Talij 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Olovo 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Bizmut 208,980402
8
18
32
18
5
84 Po Polonij (209)2
8
18
32
18
6
85 At Astat (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Radon (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Francij (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Radij (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Raderfordij (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Dubnij (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Siborgij (271)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Borij (272)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Hasij (270)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Meitnerij (276)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Darmstadij (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Roentgenij (280)2
8
18
32
32
18
1
112 Cn Kopernicij (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (284)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Flerovij (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (288)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Livermorij (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
For elements with no stable isotopes, the mass number of the isotope with the longest half-life is in parentheses.
57 La Lantan 138,905472
8
18
18
9
2
58 Ce Cerij 140,1162
8
18
19
9
2
59 Pr Praseodimij 140,907652
8
18
21
8
2
60 Nd Neodimij 144,2422
8
18
22
8
2
61 Pm Prometij (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Samarij 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Europij 151,9642
8
18
25
8
2
64 Gd Gadolinij 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Terbij 158,925352
8
18
27
8
2
66 Dy Disprozij 162,5002
8
18
28
8
2
67 Ho Holmij 164,930322
8
18
29
8
2
68 Er Erbij 167,2592
8
18
30
8
2
69 Tm Tulij 168,934212
8
18
31
8
2
70 Yb Iterbij 173,0542
8
18
32
8
2
71 Lu Lutecij 174,96682
8
18
32
9
2
89 Ac Aktinij (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Torij 232,038062
8
18
32
18
10
2
91 Pa Protaktinij 231,035882
8
18
32
20
9
2
92 U Uranij 238,028912
8
18
32
21
9
2
93 Np Neptunij (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Plutonij (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Americij (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Kurij (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Berkelij (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Kalifornij (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Ajnštajnij (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Fermij (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Mendelevij (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Nobelij (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Lorensij (262)2
8
18
32
32
8
3

Wikipedija - - Periodni Sustav

Periodni Sustav Chemical Element Loading…