Περιοδικός Πίνακας Χημικών Στοιχείων

Includes interactive visualizations, properties, orbitals, isotopes, and compound mixing.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 1 H Υδρογόνο 1,0081 Atomic # Symbol Όνομα Ατομικό Βάρος


C Στερεά
Hg Υγρά
H Αέρια
Rf Άγνωστα
Μέταλλα Αμέταλλα
Αλκάλια Αλκαλικές γαίες Λανθανίδες Στοιχεία μετάπτωσης Στοιχεία μετάπτωσης Μεταλλοειδή Άλλα Αμέταλλα Αλογόνα Ευγενή Αέρια
Ακτινίδες
Κέλβιν
°Κελσίου
°Φαρενάιτ
7s
6s
5s
4s
3s
2s
1s
7p
6p
5p
4p
3p
2p
6d
5d
4d
3d
=
m=
n=
5f
4f
s
p
d
f
α Διάσπαση άλφα β− Διάσπαση βήτα
p Εκπομπή πρωτονίων β+ Εκπομπή ποζιτρονίου
n Εκπομπή νετρονίων K+ Σύλληψη ηλεκτρονίου
SF Αυθόρμητη σχάση   Σταθερό
2 He Ήλιο 4,0026022 K
2 3 Li Λίθιο 6,942
1
4 Be Βηρύλλιο 9,0121822
2
5 B Βόριο 10,812
3
6 C Άνθρακας 12,0112
4
7 N Άζωτο 14,0072
5
8 O Οξυγόνο 15,9992
6
9 F Φθόριο 18,99840322
7
10 Ne Νέον 20,17972
8
K
L
3 11 Na Νάτριο 22,989769282
8
1
12 Mg Μαγνήσιο 24,3052
8
2
13 Al Αργίλιο 26,98153862
8
3
14 Si Πυρίτιο 28,0852
8
4
15 P Φώσφορος 30,9737622
8
5
16 S Θείο 32,062
8
6
17 Cl Χλώριο 35,452
8
7
18 Ar Αργό 39,9482
8
8
K
L
M
4 19 K Κάλιο 39,09832
8
8
1
20 Ca Ασβέστιο 40,0782
8
8
2
21 Sc Σκάνδιο 44,9559122
8
9
2
22 Ti Τιτάνιο 47,8672
8
10
2
23 V Βανάδιο 50,94152
8
11
2
24 Cr Χρώμιο 51,99612
8
13
1
25 Mn Μαγγάνιο 54,9380452
8
13
2
26 Fe Σίδηρος 55,8452
8
14
2
27 Co Κοβάλτιο 58,9331952
8
15
2
28 Ni Νικέλιο 58,69342
8
16
2
29 Cu Χαλκός 63,5462
8
18
1
30 Zn Ψευδάργυρος 65,382
8
18
2
31 Ga Γάλλιο 69,7232
8
18
3
32 Ge Γερμάνιο 72,632
8
18
4
33 As Αρσενικό 74,921602
8
18
5
34 Se Σελήνιο 78,962
8
18
6
35 Br Βρώμιο 79,9042
8
18
7
36 Kr Κρυπτό 83,7982
8
18
8
K
L
M
N
5 37 Rb Ρουβίδιο 85,46782
8
18
8
1
38 Sr Στρόντιο 87,622
8
18
8
2
39 Y Ύττριο 88,905852
8
18
9
2
40 Zr Ζιρκόνιο 91,2242
8
18
10
2
41 Nb Νιόβιο 92,906382
8
18
12
1
42 Mo Μολυβδαίνιο 95,962
8
18
13
1
43 Tc Τεχνήτιο (98)2
8
18
13
2
44 Ru Ρουθήνιο 101,072
8
18
15
1
45 Rh Ρόδιο 102,905502
8
18
16
1
46 Pd Παλλάδιο 106,422
8
18
18
47 Ag Άργυρος 107,86822
8
18
18
1
48 Cd Κάδμιο 112,4112
8
18
18
2
49 In Ίνδιο 114,8182
8
18
18
3
50 Sn Κασσίτερος 118,7102
8
18
18
4
51 Sb Αντιμόνιο 121,7602
8
18
18
5
52 Te Τελλούριο 127,602
8
18
18
6
53 I Ιώδιο 126,904472
8
18
18
7
54 Xe Ξένο 131,2932
8
18
18
8
K
L
M
N
O
6 55 Cs Καίσιο 132,90545192
8
18
18
8
1
56 Ba Βάριο 137,3272
8
18
18
8
2
57–71 72 Hf Άφνιο 178,492
8
18
32
10
2
73 Ta Ταντάλιο 180,947882
8
18
32
11
2
74 W Βολφράμιο 183,842
8
18
32
12
2
75 Re Ρήνιο 186,2072
8
18
32
13
2
76 Os Όσμιο 190,232
8
18
32
14
2
77 Ir Ιρίδιο 192,2172
8
18
32
15
2
78 Pt Λευκόχρυσος 195,0842
8
18
32
17
1
79 Au Χρυσός 196,9665692
8
18
32
18
1
80 Hg Υδράργυρος 200,592
8
18
32
18
2
81 Tl Θάλλιο 204,382
8
18
32
18
3
82 Pb Μόλυβδος 207,22
8
18
32
18
4
83 Bi Βισμούθιο 208,980402
8
18
32
18
5
84 Po Πολώνιο (209)2
8
18
32
18
6
85 At Άστατο (210)2
8
18
32
18
7
86 Rn Ραδόνιο (222)2
8
18
32
18
8
K
L
M
N
O
P
7 87 Fr Φράγκιο (223)2
8
18
32
18
8
1
88 Ra Ράδιο (226)2
8
18
32
18
8
2
89–103 104 Rf Ραδερφόρντιο (267)2
8
18
32
32
10
2
105 Db Ντούμπνιο (268)2
8
18
32
32
11
2
106 Sg Σιμπόργκιο (271)2
8
18
32
32
12
2
107 Bh Μπόριο (272)2
8
18
32
32
13
2
108 Hs Χάσιο (270)2
8
18
32
32
14
2
109 Mt Μαϊτνέριο (276)2
8
18
32
32
15
2
110 Ds Νταρμστάντιο (281)2
8
18
32
32
17
1
111 Rg Ρεντγκένιο (280)2
8
18
32
32
18
1
112 Cn Κοπερνίκιο (285)2
8
18
32
32
18
2
113 Nh Nihonium (284)2
8
18
32
32
18
3
114 Fl Φλερόβιο (289)2
8
18
32
32
18
4
115 Mc Moscovium (288)2
8
18
32
32
18
5
116 Lv Λιβερμόριο (293)2
8
18
32
32
18
6
117 Ts Tennessine (294)2
8
18
32
32
18
7
118 Og Oganesson (294)2
8
18
32
32
18
8
K
L
M
N
O
P
Q
Για στοιχεία που δεν έχουν σταθερά ισότοπα, ο μαζικός αριθμός του ισοτόπου με το μεγαλύτερο χρόνο υποδιπλασιασμού βρίσκεται σε παρενθέσεις.
57 La Λανθάνιο 138,905472
8
18
18
9
2
58 Ce Δημήτριο 140,1162
8
18
19
9
2
59 Pr Πρασινοδύμιο 140,907652
8
18
21
8
2
60 Nd Νεοδύμιο 144,2422
8
18
22
8
2
61 Pm Προμήθειο (145)2
8
18
23
8
2
62 Sm Σαμάριο 150,362
8
18
24
8
2
63 Eu Ευρώπιο 151,9642
8
18
25
8
2
64 Gd Γαδολίνιο 157,252
8
18
25
9
2
65 Tb Τέρβιο 158,925352
8
18
27
8
2
66 Dy Δυσπρόσιο 162,5002
8
18
28
8
2
67 Ho Όλμιο 164,930322
8
18
29
8
2
68 Er Έρβιο 167,2592
8
18
30
8
2
69 Tm Θούλιο 168,934212
8
18
31
8
2
70 Yb Υττέρβιο 173,0542
8
18
32
8
2
71 Lu Λουτήτιο 174,96682
8
18
32
9
2
89 Ac Ακτίνιο (227)2
8
18
32
18
9
2
90 Th Θόριο 232,038062
8
18
32
18
10
2
91 Pa Πρωτακτίνιο 231,035882
8
18
32
20
9
2
92 U Ουράνιο 238,028912
8
18
32
21
9
2
93 Np Ποσειδώνιο (237)2
8
18
32
22
9
2
94 Pu Πλουτώνιο (244)2
8
18
32
24
8
2
95 Am Αμερίκιο (243)2
8
18
32
25
8
2
96 Cm Κιούριο (247)2
8
18
32
25
9
2
97 Bk Μπερκέλιο (247)2
8
18
32
27
8
2
98 Cf Καλιφόρνιο (251)2
8
18
32
28
8
2
99 Es Αϊνστάνιο (252)2
8
18
32
29
8
2
100 Fm Φέρμιο (257)2
8
18
32
30
8
2
101 Md Μεντελέβιο (258)2
8
18
32
31
8
2
102 No Νομπέλιο (259)2
8
18
32
32
8
2
103 Lr Λωρένσιο (262)2
8
18
32
32
8
3

Βικιπαίδεια - - Περιοδικός Πίνακας

Περιοδικός Πίνακας Chemical Element Loading…